Webbsida

En webbsida är en textfil. Webbsidan är uppbyggd av Hyper Text Markup Language (HTML) för att den ska kunna läsas i en webbläsare. I formatet HTML styrs dokumentets struktur och logik av författaren. Om man vill skapa dynamiska och interaktiva webbsidor så används skriftspråket JavaScript. Beroende på vilken webbläsare man har så tolkar den HTML-kod på olika sätt. Detta har länge varit ett stort problem för webbutvecklare runt om i världen. Men en gemensam standard har kommit i och med World Wide Web Consortium (W3C). Om man följer denna standard så ökar chansen att webbsidan ser likadan ut.

Informationen på en webbsida nås via en webbläsare. Webbsidor kan komma från en lokal dator eller en webbserver. Informationen på en webbserver kan nås av ett mindre nätverk, ett så kallat intranät, eller via webben. Webbsidor som kommer från webbservrar använder sig av Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Andra medietyper, såsom ljud eller videofilmer, kan finnas på en webbsida, som en del av sidan eller via hyperlänkar. Spel, animationer och annat datorgenererat material kan också skapas med hjälp av Adobe Flash och Java Apples. Men för att detta ska fungera så krävs det att klientens webbläsare kan ta hand om materialet, men också klientens aktiva handlande, då dessa saker inte fungerar automatiskt utan måste installeras.

Det är relativt enkelt att skapa sin egen webbsida. För att skapa en webbsida krävs en HTML editor. För att ladda upp den färdiga webbsidan på en webbserver så krävs de vanligtvis en FTP-klient. Hur man vill designa sin webbsida är högst individuellt. Man kan skapa en webbsida helt efter sina egna önskemål och preferenser, men man kan också skapa en hemsida där mycket av layouten är gjord sedan innan. Så kallade Web Templates låter den som vill designa hemsidan arbeta med innehållet utan att för den skull behöva bry sig om den övergripande helheten. Många väljer att lägga upp sina egna webbsidor genom att använda sig av produkter som Geocities från Yahoo, Tripod, eller Angelfire. Dessa webbpubliceringsverktyg erbjuder gratis webbsideproduktion. Vidare är det gratis att lägga upp webbsidan, den får dock inte vara hur stor som helst.

Det finns flera böcker på marknaden som hjälper dig att skapa din egna webbsida. Men mycket material om hur man skapar webbsidor finns även på Internet. Har man ett företag och vill göra en seriös webbsida så ska man köpa ett domännamn. Om man inte kan eller vill göra sin egen webbsida kan man anlita en webbdesigner. En webbdesigner hjälper dig att bygga en webbsidan alltifrån bokstävernas placering till hur sidor länkas till varandra. När man arbetar med webbsidor så ska man behärska språk som HTML, DHTML, Javascripts, XML och ASP.
Vidare arbetar man också mycket med bildhanteringsprogram, såsom Photoshop, ImageReady och Fireworks. Vill du ha en webbsida som ser professionell ut kan det verkligen rekommenderas att höra av dig till en webbdesigner. Anlita dock inte första bästa. Jämför pris, utbud och kompetens innan du bestämmer dig.