Webbhosting

En webbhost är en typ av Internettjänst som möjliggör för individer och organisationer att få sina webbsidor upplagda på Internet, World Wide Web. Webbhostin är på svenska det samma som webbhotell. Webbhosting erbjuds av företag som ger ett visst utrymme på en server som de äger. En webbhost kan också ha ett data center med Internetuppkoppling för servrar som de inte äger. Detta kallas för colocation. Det finns flera aspekter som är avgörande för om en webbhost ska anses vara bra eller inte.

En av de mest centrala delarna i webbhosting är att kunna erbjuda säkerhet. En webbhost ska genomgående skydda servrarna, ha system som spårar datatrafik som verkar konstig men också kontinuerligt bekämpa förekomsten av virus och spam. Men en webbhost ska också ha en mycket hög fysisk säkerhet. Serverhallen ska vara inbrottssäker, såväl som brandsäker. Om man driver någon form av näringsverksamhet via sin hemsida, så är det mycket viktigt att sidan ständigt ligger uppe.

Därför är webbhostens stabilitet en avgörande fråga. Skulle en server gå ner, så ska datatrafiken ledas till en annan maskin. Skulle andra tekniska missöden uppstå är det viktigt att företaget som arbetar med webbhosting har reservkomponenter på plats som gör att ett eventuellt avbrott blir så kort som möjligt. Eftersom detta är så viktigt så ska du höra efter med företaget som erbjuder webbhosting om hur ansvarskedjan ser ut. Om exempelvis servrarna är köpta från en viss leverantör kan det vara just den leverantören som är auktoriserad att utföra all service. Fråga därför din webbhost hur lång tid det skulle kunna ta för leverantören att vara på plats och påbörja service ifall något tekniskt missöde skulle uppstå.

För att samarbetet mellan dig och företaget som erbjuder webbhosting ska vara så friktionsfritt som möjligt måste det vara enkelt för dig att vara kund hos företaget. Om man har en fråga ska det gå snabbt att komma i kontakt med någon som kan hjälpa dig i ärendet. Ett gott råd är att surfa in på några hemsidor till de företag som erbjuder webbhosting. Kontrollera sedan vilka telefontider företaget har för kundärenden och support. En bra webbhost ska också vara flexibel. Kunden ska kunna få individuellt utformade lösningar. Personalen på ett företag som arbetar med webbhosting måste också vara kompetent.

Företag som arbetar med webbhosting är bland annat Webbhosting, Cygrids, Domainbay, Elitehost, One och LemonLime. De flesta företag som erbjuder webbhosting har mycket väl utbyggda hemsidor där man kan hitta matnyttig information. Om du skulle ha någon fråga ska du dock aldrig tveka att höra av dig till den aktuelle webbhosten. Var mycket uppmärksam när det gäller avtalet med din webbhost. Uppsägningstiden kan i vissa fall vara relativt lång. Det kan vara flera månader.