Webbhotell och webbhosting

Med ett webbhotell kan de som inte har tillgång till en webbserver publicera sidor på Internet. För att klara kravet på kapacitet och tillgänglighet har ett webbhotell flera olika Internetanslutna datorer, där mer än en användare kan lägga upp sin hemsida. Man skiljer mellan de webbhotell som är gratis och de som kostar pengar. Om man betalar för att få sin hemsida upplagd på ett webbhotell så får man också ett så kallat domännamn kopplat till webbplatsen. Med domännamn menas ett unikt namn som ska göra det lättare för Internetanvändare att surfa in på olika hemsidor. Med ett domännamn slipper man nämligen att komma ihåg alla krångliga IP-adresser.

Om man betalar för att få ha sin hemsida på ett webbhotell så kan man också räkna med att få bättre support ifall någonting skulle krångla. Är webbhotellet gratis kan du visserligen också få support, men då av det mer grundläggande slaget. Har man betalat för de tjänster som finns på ett webbhotell är man också i en helt annan position och kan ställa krav. Detta blir naturligtvis lite svårare om webbhotellet skulle vara gratis.

Innan du bestämmer dig för att lägga upp din hemsida på ett specifikt webbhotell så är det flera olika aspekter som du bör undersöka. Först och främst ska du kontroller hur mycket lagringsutrymme du kommer att ges. Med lagringsutrymme menas hur många och stora webbsidor som kan lagras. Vidare ska du höra efter angående trafikkapacitet, det vill säga hur många som samtidigt kan komma åt webbsidorna. Du vill också kunna veta hur många som besöker webbsidorna. Hör också efter om vad det finns för möjlighet att uppdatera webbsidorna. Vill du göra mer avancerade webbsidor ska du också höra om scriptspråk. Men du vill också veta om hur stor del av tiden som webbsidorna är möjliga att nå, men också vilken typ, och hur många databaser som finns.

Vanligt är att webbhotell erbjuder e-post. Adressen hör då till den aktuella domänen. Det är också bra att du hör av virusskydd och spamfilter innan du väljer att lägga upp din hemsida på ett webbhotell.